Wednesday, February 16, 2011

PENGHORMATAN KEPADA ULAMAK


  1. Syeikh Syamsudin Ad Derouti apabila berjalan melalui hadapan seorang yang faqih (ulamak feqah), beliau akan turun dari kenderaannya dan meminta izin lalu di depannya, beliau akan mencium tangan ulamak tersebut kemudian beliau tidak naik semula kenderaannya melainkan setelah jauh dan terlindung oleh bangunan atau seumpamanya, sedangkan beliau sendiri terlalu tinggi ilmunya dan beliau adalah penulis yang mensyarahkan kitab ‘Al Minhaj’ dan lain-lainnya.
  2. Seorang ulamak yang bernama Sahl bin Abdullah al Tustari menemui Imam Abu Daud ra (Pengupul hadis kitab Sunan Abi Daud), lalu diberitahu kedatangannya, “Wahai Abu Daud! Tuan Sahl bin Abdullah telah datang untuk menziarahi tuan”. “Dipersilakan masuk dan duduk dengan hormatnya”, jawab Abu Daud. Lalu berkata Sahl: “Wahai Abu Daud! Aku mempunyai hajat kepada kamu?”, “Apakah maksud hajat tersebut?” Abu Daud bertanya kembali. “Aku tidak akan menyebutnya sehingga kamu katakan, kamu akan menunaikannya dengan kamampuan kamu”, Sahl menyoal kembali. Abu Daud menjawab: “Ya! Aku akan tunaikan sekadar kemampuanku”. Sahl bin Abdullah berkata: “Keluarkanlah lidahmu yang sering mengucapkan dan membicarakan hadis-hadis Rasulullah saw sehingga dapat aku menciumnya.” Lalu Abu Daud mengeluarkannya dan dicium oleh Sahl bin Abdullah sebagai penghormatan kepada ulamak tersebut.
  3. Ibnu Abi Zizad meriwayatkan bahawa: Umar Al Khattab dan Othman bin Affan ra tidak pernah lalu didepan Abbas bin Abdul Mutalib dengan menaiki kenderaan melainkan kedua-duanya akan turun berjalan bersama sebagai menghormati akan Al Abbas (Bapa Saudara Nabi saw).
  4. Asy Sya’bi ra meriwayatkan: Suatu hari Abdullah Ibnu Abbas ra memegang kuda tunggangan Zaid bin Harithah ra, lalu Zaid bertanya: “Wahai Abdullah! Kenapa engkau pegang tali kudaku sedangkan engkau adalah sepupu Rasulullah saw?” Lalu Abdullah menjawab: “Beginilah cara kami menghormati para ulamak.”

No comments:

Post a Comment