Friday, February 11, 2011

JENAKA SEORANG QADHI


Abd Razzak ra menyebutkan dalam kitab 'Al Musannif': Saiyidina Ali Abu Talib ra didatangi seorang lelaki, lalu bertanya tentang suatu masalah hukum, katanya: "Wahai Ali! seorang lelaki mendakwa bahawa dia bermimpi telah berzina dengan ibuku, apakah hukuman untuknya?". Lalu Saiyidina Ali mengarahkan: "Bawalah dia dan jemurkan dibawah matahari, dan kamu sebatlah bayang-bayangnya seratus kali."

No comments:

Post a Comment