Wednesday, May 25, 2011

SOAL TENTANG NIKMAT

Dari Mutarrif bin Abdullah dari ayahnya berkata: Aku datang kepada Rasulullah saw dan baginda sedang membaca: (At Takathur:1-2)
ألهىكم آلتكاثر {1} حتى زرتم آلمقابر {2}

‘kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat Dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), sehingga kamu masuk kubur.’

Baginda lalu bersabda: Anak Adam akan berkata: Hartaku! Hartaku! Sedangkan tiadalah bagi kamu harta melainkan apa yang kamu makan lalu hancur, apa yang kamu pakai lalu menjadi lusuh, kecuali apa yang engkau sedeqahkan maka ia kekal untuk kamu.

-:Kitab Wara’ oleh Imam Ahmad.

AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Wajib bagi setiap yang telah mukallaf (Aqil / Baligh/ Sampai Dakwah) itu percaya dan beriman akan perkara-perkara berikut supaya selamat aqidahnya dari kesesatan dam memadai dengannya kepercayaan dalam agamanya.

1. Allah Taala itu

a. WAHID ( واحد لا شريك له) tiada bagiNya sekutu/ kongsi

b. Fard ( فرد لا نظير له) [tunggal] tiada bagiNya bandingan/sepadan

c. Azali ( أزالي لا بداية له )tiada bagiNya permulaan

d. Sarmadiy (سرمدي لا نهاية له )tiada bagiNya kesudahan

e. Munazzah an musyabahatil makhluqot ( منزه عن مشابهة المخلوقات) mahasuci dari menyerupai segala makhluk

f. Muqaddas (مقدس عن مماثلة المحدثات ) maha suci dari menyamai segala yang baharu

g. Laisa kamislihi syaiun (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) tiada yang seumpamaNya yang Maha mendengar lagi Maha Melihat

h. Tiada Ia berjisim yang boleh digambar (ليس جسم مصور)

i. Maha Suci Allah dari berpindah-pindah ( الانتقالات) bergerak (الحركات ) mengambil tempat (الحلول ) mengambil tempat tertentu (الاقطار ) atau penjuru tertentu (الجهات)

j. Tiadak ia diliputi Ia akan tempat (لا يحويه مكان)

k. Tidak menentukan ia dengan masa (لا يحصيه زمان)

l. Dia lebih dahulu daripada diciptakan masa dan tempat (كان قبل أن خلق الزمان والمكان)

m. KeadaanNya sekarang adalah sama sediakala seperti keadaanNya dahulu (الآن على ما هو عليه كان)

2. Wajib pula bagi kita mengenal apa yang wajib pada hak Allah, yang mustahil padaNya dan yang harus padaNya. Semuanya digabungkan dan terkandung dalam kalimah tauhid (لاإله إلا الله محمد رسول الله). Adapun yang wajib pada hakNya:

a. Wujud (وجود) -Ada

b. Qidam (قدم)- Sediakala

c. Baqa (بقاء) -Kekal

d. Mukhalafah lil hawadis (مخالفته للحوادث) –Bertentangan dengan segala yang baharu

e. Qiamuhu binafsih (قيامه بنفسه) –Berdiri dengan sendirinya

f. Wahdaniah (وحدانية) - Esa

g. Qudrah (قدرة) –Berkuasa

h. Iradah (ارادة) -Berkehendak

i. Ilmu (علم) -Mengetahui

j. Hayyun (حي) - Hidup

k. Sama’ (سمع) -Mendengar

l. Basar (بصر) - Melihat

m. Kalam (كلام) –Berkata-kata

n. Kaunuhu Qadiran (كونه قادرا) – KeadaanNya Yang Berkuasa

o. Kaunuhu Muridan (كونه مريدا) – KeadaanNya Yang Berkehendak

p. Kaunuhu Aliman (كونه عليما) – KeadaanNya Yang Mengetahui

q. Kaunuhu Hayyan (كونه حيا) – KeadaanNya Yang Hidup

r. Kaunuhu Samian (كونه سميعا) – KeadaanNya Yang Mendengar

s. Kaunuhu Basiran (كونه بصيرا) – KeadaanNya Yang Melihat

t. Kaunuhu Mutakalliman (كونه متكلما) – KeadaanNya Yang Berkata-kata

3. Maha Suci Allah adalah MUSTAHIL bagi Allah swt bersifat yang bertentangan dengan sifat-sifat wajib di atas.

4. Sifat yang HARUS bagi Allah pula:

a. Allah harus menjadi dan menciptakan alam ini serta makhlukNya yang lain, atau meniadakannya.

5. Sifat Wajib bagi rasul:

a. Siddiq (صديق), Benar segala kata-katanya, perbuatannya dan pengakuannya

b. Amanah (أمانة), jujur segala tingkahlakunya dan akhlaknya

c. Tabligh (تبليغ), Telah menyampaikan segala yang diperintah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, tiada yang tertinggal atau yang tersembunyi.

d. Fatanoh (فطانة) Bijaksana dalam menyampaikan dakwahnya serta muamalahnya dengan manusia

6. Sifat mustahil bagi Rasul

a. Kazib (كاذب) Menipu

b. Khianat (خيانة) Mengkhianati amanahnya

c. Kitman (كتمان) Menyembunyikan wahyu atau sebahagian dari wahyu Allah

d. Safih (سفيه) bodoh dan tidak cerdik.

7. Sifat harus bagi rasul

a. Bersifat seperti sifat manusia lain seperti makan minum berkahwin dan bermasyarakat

8. Wajib beriman dengan Nabi Muhammad saw sebagai

a. Baginda seorang lelaki yang telah dilahirkan di Kota Mekah dan Baginda wafat di Kota Madinah

b. Adalah seorang Nabi dan Rasul, diberikan kepadanya wahyu serta mukjizat yang menjadi bukti kenabiannya. Mukjizatnya yang paling agung adalah Al Quran dan Israk Mikraj.

c. Penghulu dan Penutup segala nabi dan rasul bahawa tiada lagi nabi atau rasul selepasnya

d. Syariatnya (undang-undang Islam) adalah yang paling sempurna dan menutup serta menghapuskan segala syariat yang lain

e. Membenarkan segala khabar yang telah disampaikan oleh Baginda berkaitan dengan alam kubur, alam akhirat, alam Jin, alam Malaikat, serta lain-lain perkara ghaib.

9. Wajib kita beriman dengan azab kubur, bahawa selepas mati akan datang dua malaikat bertanyakan beberapa perkara seperti ‘Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? dan Siapa Imam kamu’. Mereka yang hidup dengan beriman dan beramal, fitnah tersebut menjadi mudah, tetapi yang kufur dan ingkar fitnah tersebut menjadi satu siksaan sebelum siksaan di akhirat.

10. Wajib beriman adengan mizan neraca timbangan pada hari akhirat, beriman dengan sirat yang wajib dilalui oleh semua manusia yang soleh atau yang kafir, ianya lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, adapun yang kafir mereka akan jatuh dan tidak selamat ketika melaluinya, dan orang yang beriman akan selamat namun dengan berbagai keadaan ketika melaluinya, ada yang secepat kilat dan ada yang lambat seperti menaiki kuda dan ada yang merangkak mengikut nilai amalan dan keyakinan mereka semasa hidup didunia dahulu.

11. Wajib beriman dengan hisab amalan manusia di padang mahsyar, dan sebahagian manusia ada yang akan masuk syurga tanpa melalui hisab, yang disebut sebagai muqarabun, bilangan mereka seramai 70, 000 orang dari kalangan umat Nabi Muhamad dan mereka akan membawa bersamanya 70,000 orang yang lain dengan syafaat mereka.

12. Wajib kita beriman bahawa orang mukmin tidak akan kekal didalam neraka, walaupun masih ada seberat zarah imannya maka dia akan dikeluarkan dari siksaan api neraka setelah sempurna hukuman dan bersih dari segala dosanya.

13. Wajib kita beriman dengan syafaat yang akan berlaku di Hari Akhirat dan akan diberikan oleh nabi-nabi serta syuhada’ (orang-orang yang mati syahid)

14. Wajib kita beriman bahawa semua sahabat nabi radiallahu anhum itu adalah adil, dan Allah telah memuliakan sahabat-sahabat nabi yang utama iaitu Abu Bakr seterusnya Umar, Othman dan Ali serta baki enam sahabat yang dijamin syurga iaitu Abu Thalhah, Zubair bin Awwam, Said bin Zaid, Saad Abi Waqqas, Abdur Rahman bin Auf dan Abu Ubaidah Al Jarrah

Petikan dari Kitab Hidayatus Salikin oleh Imam Al Ghazali