Thursday, February 24, 2011

4 PILIHAN DAN KELEBIHAN

Imam An Nasafi ra dan lain-lain telah berkata: Bahawa Allah swt berfirman:

Allah telah memilih dari alam ini empat perkara:

Air, Api, Angin dan Tanah. Adapun Air ia sebagai pembersih untuk engkau, Api untuk memasak makanan engkau, Angin untuk nafas engkau, dan Tanah sebagai tempat sujud (masjid) engkau.

Allah telah memilih dari kalangan malaikat empat malaikat:

Jibril sebagai penyampai wahyu kepadamu, Mikail sebagai penyimpan nikmat engkau, Israfil sebagai empunya sangkala kamu, dan Izrail sebagai pencabut nyawamu.

Allah telah memilih dari kalangan nabi-nabi empat rasul:

Ibrahim a.s sebagai bapa nabi-nabi, Musa a.s sebagai saudara nabi kamumu, Isa a.s sebagai penyampai berita gembira tentang perutusan nabi kamu, dan Muhamad saw sebagai penolongmu (pemberi syafaat), selawat dan salam keatas mereka semunya.

Allah telah memilih dari kitab-kitab itu empat kitab:

Taurat sebagai kebanggaan kamu, Injil sebagai kemuliaan kamu, Zabur sebagai peringatan untuk kamu dan Al Quran sebagai pelindung kamu (dari api neraka)

Allah telah memilih untuk kamu empat kiblat:

Arasy sebagai tempat letak doa-doa kamu, Kursi sebagai tempat rahmat bagi kamu, Bait Al Makmur sebagai tempat dinaikkan amalan kamu dan Kaabah sebagai kiblat solat kamu.

Allah telah memilih dari bulan-bulan itu empat bulan bagi kamu:

Muharram sebagai kehormatan kamu, Rejab untuk ibadat kamu, Syaaban untuk menambahkan kekenyangan kebaikan kamu dan Ramadhan sebagai menghanguskan dosa-dosa kamu.

Allah telah memilih dari kalangan sahabat nabimu empat orang:

Abu Bakr ra sebagai sahabat yang sentiasa membenarkan kamu, Umar ra sebagai penjulang untuk agama kamu, Othman ra sebagai pembuka kota-kota untuk kamu dan Ali ra sebagai pahlawan nabi kamu.

Allah telah memilih dari ucapan makhluk itu empat ucapan:

Subhanallah’ sebagai semaian untuk syurga kamu, Alhamdulillah’ sebagai penyempurna nikmat kepada kamu, ‘Lailahaillah’ sebagai asal usul keimanan kamu, dan Allah Akbar’ sebagai pembuka solat kamu.

Allah telah memilih dari syurga itu empat tempat:

Syurga Firdaus sebagai tempat bertamu, Syurga Ma’wa sebagai tempat kekal, Syurga Aden sebagai tempat tinggal dan Syurga Naim sebagai tempat balasan.

No comments:

Post a Comment