Friday, February 11, 2011

MANUSIA DAN MASA

Rabiah Al Adawiyah pernah berkata kepada Imam Sufian At Thauri: Dirimu dan kehidupanmu adalah hari-hari yang tertentu, apabila berlalu satu hari, maka sebahagian dari dirimu telah hilang dan pergi, maka apabila sebahagian telah pergi maka sebahagian yang tinggal juga akan turut pergi, engkau amat mengetahui akan hal tersebut oleh itu perbanyakkanlah membuat amal yang soleh.

Seorang ulamak Salem bin Ayyub Ar Razi tidak pernah sunyi waktu dari sebarang kegiatan kecuali dengan perkara yang berfaedah, jika beliau tidak menulis kitab maka masa itu digunakan untuk membaca Al Quran atau bertasbih.

Wahab bin Munabbih berkata: Aku dapati di dalam Zabur dinyatakan, seharusnya bagi orang yang berakal tidak menyibukkan dirinya dari empat waktu:
  1. Waktu untuk bermunajat dengan Tuhannya
  2. Waktu untuk muhasabah (refleksi) diri
  3. Waktu untuk kawan-kawannya yang boleh menasihatinya dalam agamanya, dan membetulkan keaiban dirinya, dan
  4. Waktu bersunyi-sunyian dengan isteri-isterinya, waktu ini seharusnya dapat menampung ketiga-tiga waktu tadi, serta memberi nikmat dalam kehidupan dan kerehatan bagi hati

No comments:

Post a Comment