Friday, February 18, 2011

BICARA TENTANG NIAT

Ibnu Ajlan ra berkata: “Tidak menjadi sempurna sesuatu amalan itu melainkan dengan tiga perkara; Bertaqwa kepada Allah, Niat yang baik dan Ganjaran pahala.”

Abdullah bin Mubarak ra pula berkata: “Amalan yang kecil (atau sedikit) itu boleh menjadi besar disebabkan oleh niat, dan amalan yang besar (atau banyak) boleh menjadi kecil disebabkan oleh niat.”

Berkata sebahagian ulamak salaf: “Barangsiapa suka menyempurnakan amalannya maka baikkanlah niatnya, kerana Allah swt memberi pahala kepada hambaNya apabila baik niatnya dengan satu suapan.”

Dari Mutarrif bin Abdullah menyatakan: “Hati menjadi baik dengan baiknya amalan, Amalan menjadi baik dengan niat yang baik.”

No comments:

Post a Comment