Saturday, June 6, 2009

NAMA ALLAH AL A’ZAM

Soalan - Apakah Nama Allah Al A’zam? Di dalam surah apa ia disebutkan?

Imam An Nawawi: Banyak hadis yang menyebutkan tentangnya, dalam Sunan Ibnu Majah dan lain-lainnya dari Abi Umamah r.a, dari Nabi saw, Baginda bersabda: “Ia terdapat dalam 3 surah, surah Al Baqarah, surah Ali Imran dan surah Toha.”

Berkatalah sebahagian ulamak salaf: Nama Allah Al A’zam itu adalah (الحي القيوم ) kerana ia terdapat dalam ayat kursi (al Baqarah:255), di awal surah Ali Imran (ali Imran:2) dan dalam surah (Toha: 118) firman Allah: (وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَّيُومِ) dan ini adalah istinbat yang baik. Wallahhu a’lam.


No comments:

Post a Comment