Sunday, June 7, 2009

DOA MEMOHON KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

Soalan – Dua berpendapat, pertama; jika seorang hamba berdoa meminta dari Allah perkara maksiat, nescaya Allah akan berikan dan jika meminta perkara yang baik (ketaatan) Allah akan berikan juga. Pendapat kedua pula; jika meminta perkara taat akan dimakbulkan tetapi jika meminta benda yang maksiat akan ditolak, yang manakah pendapat yang betul?

Imam Nawawi: Kedua-dua pendapat itu silap, tetapi yang tepat bahawa jika dia berdoa meminta kemaksiatan, maka doa itu tidak diharapkan makbulnya, jika doa itu meminta kebaikan (ketaatan) maka orang berdoa itu mesti berharapkan agar dimakbulkan. Telah sabit hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah r.a, bahawa Nabi saw bersabda:

لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل؛ قيل: يا رسول الله، ما الاإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء

“Doa itu akan sentiasa dimakbulkan bagi hamba-hambaNya selagi tidak berdoakan perkara dosa, atau yang memutuskan silaturrahim selagi ia tidak tergesa-gesa”, ditanya oleh sahabat: “Ya Rasulullah! Apakah maksud dengan tergesa-gesa itu?” Sabda Baginda: “Dia (orang yang berdoa itu) berkata: Aku telah berdoa tetapi belum diterima lagi, maka ia rasa rugi dengan berdoa itu lalu meninggalkannya.”

No comments:

Post a Comment