Tuesday, March 1, 2011

SELAMAT DARI KEBENCIAN MANUSIA

Imam Ahmad bin Hanbal ra bertanya kepada Hatim Al Asham: ‘Ceritakan kepadaku wahai Hatim bagaimana mahu berlepas diri daripada kebencian manusia?’

“Wahai Abu Abdullah! Jika kamu mahu berlepas diri daripada kebencian manusia dengan TIGA jalan”:

‘Kamu beri mereka harta kamu dan jangan minta sesuatu dari harta mereka’

‘Kamu tunaikan segala hak mereka, dan jangan kamu meminta mereka menunaikan hak mereka’

‘Kamu pikul segala kepayahan mereka dan jangan kamu pikulkan/paksakan sesuatu kepada mereka’

Lalu Imam Ahmad berseloroh dengan mencucuk jari ketanah, kemudian mengangkat kepala seraya berkata: ‘Terlalu berat kalau begitu’

Maka Hatim Al Asham menyambut: “Kalaulah kamu dapat menerimanya! Kalaulah kamu dapat menerimanya! Kalaulah kamu dapat menerimanya!”

No comments:

Post a Comment