Wednesday, March 23, 2011

ISTINBAT YANG BAIK SEMASA PERLANTIKAN ABU BAKAR AS SIDDIQ RA

Disebut oleh Ibnu Adiy daripada Abu Bakr bin Ayyash ra, katanya: Khalifah Harun Ar Rasyid bertanya padaku: ‘Wahai Abu Bakr! Bagaimana para sahabat memilih Abu Bakr As Siddiq menjadi khalifah?’ Aku berkata: “Wahai Amirul Mukminin! Dalam hal tersebut, Allah telah diam, begitu juga Rasulullah saw telah diam dan orang-orang beriman dikala itu juga telah diam.”

‘Wahai Abu Bakr! Jawapan kamu lebih menambahkan kebingungan aku’ kata Khalifah Harun Ar Rasyid.

Aku berkata: “Wahai Amirul Mukminin! Ketika nabi saw telah sakit selama 8 hari, lalu Bilal bin Rabah ra masuk ke bilik Baginda saw dan bertanya: Wahai Rasulullah! Siapakah yang akan memimpin solat manusia?, lalu Baginda bersabda: Perintahkan Abu Bakr supaya mengimami manusia. Maka Abu Bakr telah menjadi imam selama 8 hari, sedangkan wahyu ketika itu masih turun, maka Rasulullah telah berdiam diri akan hal tersebut kerana diamnya Allah swt akan hal tersebut, dan seluruh orang-orang beriman ketika itu juga berdiam diri kerana diamnya Rasulullah saw akan hal tersebut.”

Khalifah Harun Ar Rasyid terlalu takjub dengan jawapan tersebut, lalu berkata: ‘Semoga Allah memberkati engkau wahai Abu Bakr!’.

No comments:

Post a Comment