Tuesday, March 1, 2011

BATASAN REDHA

Ditanya kepada Hasan bin Ali ra : Wahai Hasan! Abu Dzar pernah berkata:

‘Kefaqiran lebih aku sukai dari kekayaan dan sakit lebih aku sukai dari sihat’, maka berkatalah Hasan bin Ali: ‘Mudah-mudahan Allah merahmati Abu Dzar, adapun aku akan berkata: Barangsiapa dibebankan dengan kebaikan yang telah dipilih oleh Allah baginya, maka janganlah ia berharap hal keadaan yang lain dari pilihan Allah tersebut. Ini adalah batasan kita berhenti untuk redha dengan ketentuan Qada’ dan Qadar Allah.’

No comments:

Post a Comment