Sunday, May 17, 2009

TIGA GOLONGAN MANUSIA…

Islam meraikan perbezaan, perbezaan fikrah, cara hidup, ibadat dan beragama, cara berfikir, bentuk kebaikan dan sebagainya.

Bila berbeza akidah dan agama, tiada paksaan untuk menganut agama yang satu, bahkan diberikan peluang akal untuk menilai yang terbaik… tidak ada paksaan Dalam ugama (Islam), kerana Sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang mengingkari syaitan dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) Yang teguh Yang tidak akan putus. dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. (Al Baqarah:256) dan selebihnya adalah kewajipan umat ini untuk menyeru manusia kepada kebenaran dengan penuh kebijaksanaan bukan memaksa mereka mengambil kebaikan... oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad, kepada manusia, dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya), kerana Sesungguhnya Engkau hanyalah seorang pemberi ingatan; bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu). (Al Ghasiyah:21-22)

Jika Allah kehendaki nescaya semua manusia beroleh hidayah, namun hakikatnya Allah yang berkuasa dalam menentukan baik dan buruk, kesyurgakah atau ke neraka? dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu Dalam ugama Allah Yang satu); akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan memberi petunjuk kepada sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan Sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa Yang kamu telah kerjakan. (An Nahl:93)

Sebagai manusia kita perlu berusaha mencari petunjuk dan hidayah yang paling tepat mengikut ketentuan Pencipta yang telah menciptakan kita... Tunjukilah Kami jalan Yang lurus. (Al Fatihah:6). Walaupun hidayah milik mutlak Allah swt sebagaimana firmanNya... Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa Yang Engkau kasihi (supaya ia menerima Islam), tetapi Allah jualah Yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang (ada persediaan untuk) mendapat hidayah petunjuk (kepada memeluk Islam). (Al Qashas:56) Allah mengajar manusia agar bergantung kepadaNya, dalam setiap urusan kehidupan, pergantungan yang mutlak sehinggakan tiada satu saatpun kita terpisah hubungan dari Allah swt. Dan disana Allah telah sediakan tiga bentuk jalan, tiga mazhab, tiga agama sebagai pilihan kehidupan, tiada jalan lain dalam kehidupan ini, justeru itu kita harus memilih samada... jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, atau .... (jalan) orang-orang Yang Engkau telah murkai, atau .... (jalan) orang-orang Yang sesat. (Al Fatihah:7)

Jika kita memilih jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, itulah lorongnya dan itulah jalannya...jalan... orang Yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang Yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, bersama Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiq, dan orang-orang Yang Syahid, serta orang-orang Yang soleh. dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang Yang taat. (An Nisa:69) Inilah jalan yang paling lurus, jalan yang ditinggalkan nabi untuk panduan kita, jalan orang-orang yang soleh disisi Allah. Harus kita beringat, kebaikan dan kebenaran bukanlah apa yang dikatakan oleh manusia, akan tetapi apa yang diputuskan oleh Allah swt. Apa yang bernilai disisi Allah, maka itulah barang yang paling berharga, apa yang baik disisi Allah itu barangnya yang paling baik, tetapi apa-apa yang tidak berharga dan buruk disisi Allah, hakikatnya ia benda yang memang tidak berharga.

Persoalannya, bagaimana kita ingin tahu tentang hakikat jalan-jalan itu semua itu? Jawapan..Tuntutlah ilmu dari buaian hingga di liang lahad... dan lagi perintah RasulNya..Menuntut ilmu suatu kewajipan kepada setiap individu muslim lelaki dan perempuan...


No comments:

Post a Comment