Saturday, October 26, 2013

Haram bin Hayyan ra

Soalan- Adakah benar kisah yang menyebutkan bahawa Haram bin Hayyan ketika dikebumikan, lalu Allah menghantar awan lalu dihujani kuburnya dan tidak menimpa sedikitpun kawasan sekitarnya.

Imam Nawawi- Kisah itu masyhur dalam kitab-kitab ‘Raqaiq’ (kitab yang menghalusi hati) seperti kitab ‘Az Zuhdu war Raqaiq’  karangan Imam Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Wallahua'lam

No comments:

Post a Comment