Monday, November 23, 2009

UMUR UMAT NABI MUHAMAD


Soalan – Hadis yang masyhur ((أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) [Umur umatku antara 60 ke 70 tahun/Tirmizi] Adakah hadis sahih? Adakah dinyatakan dalam mana-mana kitab? Siapakah perawinya dari kalangan sahabat?

Imam Nawawi r.a: Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, katanya: Rasulullah saw telah bersabda: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك) [Umur umatku diantara 60 ke 70 tahun, dan tidak ramai yang melebihi daripada itu] Riwayat Imam Tirmizi.

No comments:

Post a Comment